Gospodarstwo

W naszym wydaniu to:

Sposób prowadzenie gospodarstwa

W naszym gospodarstwie staramy się w optymalny sposób wykorzystać warunki glebowe, klimatyczne i przyrodnicze. Poprzez stosowanie zróżnicowanego płodozmianu uwzględniającego wpływ poszczególnych  roślin na rośliny w kolejnej uprawie. Główne czynniki doboru to rodzaj  pozostawionego stanowiska, ilość materii organicznej, czynniki patogeniczne, zachwaszczenie upraw. W gospodarstwie jest stosowane nawożenie organiczne w postaci obornika. Poziom zawartości azotu jak i materii organicznej jest optymalizowany poprzez uprawę roślin motylkowych tj. koniczyny czerwonej i bobiku, grochu. Powyższe zasady pozwalają osiągnąć dobre efekty produkcyjne.  

Zwierzęta w gospodarstwie

Owce Skudde, bydło mięsne rasy Limuze, kury, gęsi, kaczki  są mieszkańcami naszej zagrody. Stanowią one znaczące ogniwo systemu współzależności ekologicznej naszego gospodarstwa.  Zwierzęta poprzez ekstensywną hodowlę doskonale wpływają na pielęgnację użytków zielonych,optymalna obsada jak i wypas wielogatunkowy poprzez różne upodobania żywieniowe  nie niszczy pastwisk wpływa korzystnie na skład botaniczny. Zwierzęta mają też duże znaczenie w obiegu materii.

Wytwarzana przez nas żywność

Owocem naszej pracy są produkty takie jak: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, zioła, mleko, sery, jaja, wołowina i jagnięcina, których jakość jest określona już 12. certyfikatem zgodności rolnictwa ekologicznego.

Przygotowane miejsce dla naszych Gości

Gościom naszym proponując pobyt w gospodarstwie do ich dyspozycji udostępniamy również teren naszego gospodarstwa wraz ze stawami, placem zabaw,  wiatą ogniskową, pawilonem pod dębem, olsowym laskiem. Staramy się by przygotowane miejsca były wytworzone z materiałów jak najbardziej przyjaznych ludziom jak i środowisku.